Losowy cytat

Przyjaźń jest niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia zawiedzionej miłości.

Znalezione dla frazy: polega w bazie cytatów 54

Możesz zacząć życie nowe. Jeszcze raz przyjrzyj się sprawom tak, jak zwykłeś to czynić. Na tym bowiem polega odrodzenie życia.

Sztuka życia polega na tym, aby cuda zauważyć - we wszystkim tkwi wspomnienie raju.

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu.

Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność.

Wolność polega głównie na tym, aby nie móc być zmuszonym do czynienia rzeczy, której prawo nie nakazuje.

Strategia wojny polega na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń.

Jeden z grzechów głównych rządu polega na tym, że nie potrafi opisywać chmur bez rozwodzenia się na temat tęczy.

Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą.

Tajemnica znudzenia ludźmi polega na mówieniu im wszystkiego.

Tajemnica życia polega nie na tym, żeby robić to, co się lubi, ale żeby spróbować polubić to, co się musi robić.

Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki.

Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi.

Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać.

Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiągnięciu.