Znalezione dla frazy: przyjemnosc w bazie cytatów 27

Oczekiwać oznak wdzięczności, to tracić przyjaciół i stwarzać przyjemność wrogom.

Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły.

Śmierć - jedyna przyjemność, której nie można odczuć.

Szczęście przelotne lub krótkotrwałe nazywa się przyjemnością.

Szczęścia nie buduje się na przyjemności; buduje się je na zwycięstwie.

Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności.

Przyjemność ta jest krótka, pozycja śmieszna, a wydatek absurdalny.

Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.

Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz.

Doradzając przyjacielowi, staraj się mu pomóc, a nie sprawić przyjemność.

Przyjemność ma się do szczęścia mniej więcej tak, jak drzewo do ogrodu: nie ma ogrody bez drzew, ale drzewa, nawet w wielkiej ilości, nie stanowią jeszcze ogrodu.

Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem prawdziwe życie.

Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego.

Ciągła przyjemność przestaje być przyjemnością.

Żadna przyjemność nie jest zakazana, jeśli nie powoduje jakiejś szkody.