Losowy cytat

Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą.

Znalezione dla frazy: przypadek w bazie cytatów 9

Nadmierna wiara w szczęście i przypadek jest tylko dowodem naszej bezsilności wobec własnego losu.

Przypadek jest tym, co losowi wypada z rąk.

Przypadek sam nic nie zdziała.

Przypadek to pseudonim Boga, gdy nie chce się On podpisać.

Przypadek jest najlepszym detektywem.

Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje.

Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.

Minister: Nie ma lepszego ministra niż przypadek.

I głupiec od czasu do czasu musi przez przypadek mieć rację.