Znalezione dla frazy: samych w bazie cytatów 15

Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.

Wojna domowa: Hurra! W imię narodu wybijemy samych siebie.

Świat składa się z samych okazji do miłości.

Jesteśmy wobec samych siebie, na własnej ziemi jak w nieprzyjacielskim kraju, gdzie postarano się ze wszystkich sił, by każdemu życie uprzykrzyć i utrudzić.

Błogosławieni, którzy umieją śmiać z samych siebie: nie przestaną nigdy się bawić.

Prawdziwi przyjaciele sprawiają, że czujesz się przy nich dobrze, bo nadają na tych samych, co ty, falach.

Przyjaciele, towarzysze, małżonkowie są z nami dla nas samych.

Jesteście interesujący, bo się interesujecie. Jesteście kochani, ponieważ potraficie kochać i ponieważ w sobie samych i w innych ludziach kochacie życie.

Gdyby ludzie byli zdolni do krytykowania samych siebie tak, jak krytykują swych bliźnich, pojawiłaby się na świecie nowa choroba, która zwałaby się samowstręt.

Wszyscy ludzie nieśmiali chętnie posługują się groźbami. A to dlatego, że czują, iż groźby wywarłyby na nich samych wielkie wrażenie.

Cierpienie jest drogą świadomości i to przezeń istoty żywe zyskują świadomość samych siebie.

Rezultatem modlitwy nie jest zobowiązanie do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to, że zmienia nas samych.

Miłość Boga i miłość bliźniego to dwa skrzydła tych samych drzwi, które mogą się otwierać albo zamykać tylko razem.

Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.

Bogactwo jest żaglem przy łodzi życia — rozum, talenta — wiosłami; łatwo i szybko płynie się pod żaglem, ciężko i z wolna za samych wioseł pomocą.