Losowy cytat

Co złość zniweczy, co występek zburzy, to miłość z gruzów na powrót postawi.

Znalezione dla frazy: stopniowym w bazie cytatów 1

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.