Losowy cytat

Każdy, kto nie ma poczucia humoru zdany jest na łaskę i niełaskę otoczenia.