Losowy cytat

Umiarkowanie nieodmiennie towarzyszy mądrości, ale nieznane jest geniuszowi.