Losowy cytat

Nie ma powiedzenia, tak w życiu publicznym jak prywatnym, które byłoby wolne od obowiązków.