Losowy cytat

Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą.