Losowy cytat

Pan Bóg zawsze dawał mi pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć.