Losowy cytat

O, jaka to męka mieć do czynienia z cnotą nieubłaganą i zimną jak litera prawa!