Losowy cytat

Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie.