Losowy cytat

Me osiągniesz nic na tym świecie bez odwagi To największa cnota umysłu, obok honoru.