Losowy cytat

Dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne.