Znalezione dla frazy: medrca w bazie cytatów 11

Najważniejsze w życiu nie jest kapitalizowanie naszych osiągnięć. To potrafi nawet głupiec. Najważniejsze jest w życiu czerpanie korzyści z porażek. Umiejętność ta wymaga inteligencji i odróżnia głupca od mędrca.

Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko.

Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko.

Śmiech i kpiny to niejednokrotnie płacz mędrca.

Śmiech i kpiny to niejednokrotnie płacz mędrca.

Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej.

Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca.

Mędrcami są ci, którzy dochodzą do prawdy przez błędy; ci, którzy upierają się przy błędach - są głupcami.

Mędrcami są ci, którzy dochodzą do prawdy przez błędy; ci, którzy upierają się przy błędach - są głupcami.

Nie ma głupca, który by nie miał swej mądrości, nie mą mędrca, który by nie miał swego głupstwa.

Pozwól milczeć głupcowi, a zmieni się w mędrca.