Losowy cytat

Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha.

Znalezione dla frazy: wzbogaca w bazie cytatów 4

Ubóstwo wzbogaca.

Jakże wzbogaca kobietę odrobina miłości w połączeniu z dobrym towarzystwem! Jak odrobina miłości i konwersacji upiększa kobietę!

Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają.

Co za bzdura, że cierpienie wzbogaca. Znacznie więcej uczymy się kiedy jesteśmy szczęśliwi.