Losowy cytat

Postęp społeczny wzrasta w miarę wyzwalania się kobiet.