Losowy cytat

Lenistwu intelektualnemu w sukurs: pomyślunek z automatu.