Losowy cytat

Bywają małżeństwa zachowujące się jak para ślepców, z których każde czego innego nie widzi.

Znalezione dla frazy: czucie w bazie cytatów 38

Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko.

Poczucie zdrowia zdobywamy tylko przez chorobę.

Zazdrość to uczucie, które potrafi rozchwiać nasze serce o wiele gwałtowniej niż miłość.

[W ustroju despotycznym] Każdy winien mieć poczucie, że lepiej jest dlań, aby władza w ogóle nie słyszała o nim, i że bezpieczeństwo znajduje jedynie w swej nicości.

Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko.

Śmiech jest to dobrze samopoczucie całego ciała okazywane w jednym miejscu.

Tandeta musi z natury rzeczy znieprawiać i wykoślawiać wrodzone poczucie piękna.

Szczęście: miłe uczucie, wyrastające z obserwacji niedoli innych.

Być może powinienem stworzyć nową religię, która pomogłaby ludziom wyzwolić się z ograniczeń fizycznych i psychicznych i poczuć się bardziej wartościowymi, zamiast wpajać im od dzieciństwa poczucie winy i obarczać brzemieniem grzechu pierworodnego. Religia również nie powinna być narzucana komukolwiek, żadnej grupie ludzi.

Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława.

Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście.

Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!

Mówiąc o sprawiedliwości dziejowej, należy zdać sobie sprawę, że jej wyroki nie są nigdy bezpodstawne i że w dziejach narodów przesłanki historyczne, zadawnione prawa, mniejszą odgrywają rolę, niż poczucie narodowe i świadoma rola społeczeństwa. Te dwa czynniki zawsze zwyciężają.

Poezja - poczucie łączności.

Nienawiść: uczucie powstające przy okazji zetknięcia się z objawami wyższości innych.