Losowy cytat

Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem; i istnieje również boska tęsknota za człowiekiem.

Znalezione dla frazy: przyjazn w bazie cytatów 105

Wierzę w przyjaźń od pierwszego spotkania.

Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Hej, nauczyciele, Dajcie ich określenie zwięzłe, a soczyste.

Dawniej śmierć była mi zawsze tylko kimś z szerszego towarzystwa. Teraz zasiada ze mną do jednego stołu: muszę się z nią zaprzyjaźnić.

Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić.

Wierzę w przyjaźń od pierwszego spotkania.

Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.

Przyjaźń jest niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia zawiedzionej miłości.

Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.

Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym.

Odnaleźć swoją przyjaźń zrozumieć że ja i śmierć to jedno.

Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć - oto jest dopiero przyjaźń.

Przyjaźń to jedyne spoiwo, które trzyma świat w kupie.

Przyjaźń, drogi balsam... Uśmiech pośród zachmurzonych twarzy; umiłowany promień słońca; uścisk w samotności; schronienie w trudnościach; radość w smutku.

Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.

Najlepszą wagą do ważenia przyjaźni jest nieszczęście.