Losowy cytat

Przyjaciele stanowię trwały i niezdobyty bastion przeciwko wszelkiemu złu życia.

Znalezione dla frazy: tajemnica w bazie cytatów 17

Święci mężowie powiadają, że życie to tajemnica. I wierzą w ten koncept z radosnym obliczem. Lecz są tajemnice co gryzą z wściekłości i pragną cię dopaść wśród nocnej ciemności.

Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle.

Tajemnica znudzenia ludźmi polega na mówieniu im wszystkiego.

Tajemnica życia polega nie na tym, żeby robić to, co się lubi, ale żeby spróbować polubić to, co się musi robić.

Tajemnica szczęścia ukryta jest w tym, by widzieć wszystkie cuda świata i nigdy nie zapomnieć o dwóch kroplach oliwy na łyżce.

Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki.

Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.

Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia.

Jak zachować pokój, pozostaje niestety tajemnicą wojskową.

Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki.

Tajemnicą sukcesuj est wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny.

Dusza kobiety pozostaje tajemnicą. W jej mrokach gubi się ślad każdej drogi.

Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego.

Człowiek jest tajemnicą, z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi.

Trzeba się poddać cierpieniu. Nie opierać się. Pogodzić się z nim. Dać się mu ogarnąć. Przyjąć je w zupełności i uczynić z niego cząstkę życia. Wszystko, co z życia czerpiemy, podlega pewnej przemianie: tak samo cierpienie musi stać się miłością - oto cała tajemnica.