Losowy cytat

Biada ludziom, którzy się miłością nasycą.