Losowy cytat

Nigdy nie jest się bliższym szczęścia, jak kiedy się z niego rezygnuje.